Oferta

 

„ADREM” Spółka Akcyjna istnieje od 1994 r. i dzięki wieloletniemu doświadczeniu, posiadanym wykwalifikowanym kadrom z licencjami zarządców nieruchomości, stało się firmą  w pełni profesjonalną w zarządzaniu nieruchomościami. Mamy nadzieję, że skala ilości zarządzanych i administrowanych wspólnot mieszkaniowych, (jest ich ponad 450), świadczy o wiarygodności naszego przedsiębiorstwa i zaufaniu.

 

Pomimo tego, że „ADREM” S.A. jest firmą powstałą w Nowej Hucie i tutaj mającą główną siedzibę, budynki przez nas zarządzane i administrowane rozrzucone są po całym Krakowie. Nie ma dla nas różnicy czy jest to budynek zlokalizowany w Nowej Hucie, czy w Podgórzu, wszędzie tam zawsze jesteśmy solidni, staranni i uczciwi.

 

Miarą sukcesu jest administrowanie budynkami o różnej charakterystyce, specyfice i lokalizacji. Każdy budynek jest inny, ma inne problemy, zapotrzebowania i dlatego też każdą Wspólnotę traktujemy indywidualnie.

Współpracujemy z firmami deweloperskimi, przejmując od nich budynki do administrowania. Przykładem takich budynków mogą być bloki zlokalizowane przy ulicach:  Grzegórzeckiej , Żółkiewskiego, Trębacza, Widok. Ostatnio Wspólnoty Mieszkaniowe zlokalizowane przy ulicy Ks. M. Kuczkowskiego i Ks. Kurzei , powstałe w wyniku wyodrębniania się ze Spółdzielni Mieszkaniowej  zmieniły zarządzającego budynkiem i  właśnie nam powierzyły  funkcje zarządcy i administratora swoich  budynków.

 

Rzetelność naszej firmy potwierdzają liczne referencje Wspólnot Mieszkaniowych, gdzie od kilku lat pełnimy funkcje zarządcy . Dzięki ścisłej współpracy z Zarządami Wspólnot jak również poszczególnymi właścicielami można było wykonać wiele niezbędnych remontów , modernizacji. Wspólne negocjacje z przyszłymi wykonawcami, w większości wskazanymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe pozwoliły na bardziej optymalne wykorzystanie środków finansowych zgromadzonych na funduszach remontowych, a co za tym idzie wykonanie większego zakresu robót. W chwili obecnej na budynkach przez nas zarządzanych wymieniono drzwi wejściowe, okna na klatkach schodowych, w piwnicach ocieplono ściany budynków i wykonano nowe kolorowe elewacje.

 

Remonty kominów, dachów i balkonów, malowanie klatek schodowych wykonywane są przez profesjonalne firmy szybko i po przystępnych cenach. Wiarygodność naszej firmy potwierdzają znane firm jak np. PPH „Bryksy”, INTERBUD, angielska firma „Slag-Recycling”, „Prof.-us”. Posiadamy również prestiżową  nagrodę „Gazele Biznesu”.

 

Od dawna Spółka nasza aktywnie wspiera inicjatywy wspólnot mieszkaniowych dotyczące programów termo modernizacyjnych mające na celu obniżenie kosztów centralnego ogrzewania i zwiększenia wartości nieruchomości (mieszkań). Ponieważ są to przedsięwzięcia kosztowne, pomagamy w pozyskiwaniu środków finansowych we współpracy z bankami, a także w uzyskaniu 20% premii termo modernizacyjnej pokrywającej w tej części inwestycję z państwowego funduszu celowego. Dzięki naszym staraniom ponad 300 Wspólnot poza odremontowanymi budynkami, zyskało również piękne, kolorowe elewacje co znacznie przyczyniło się do wzrostu komfortu zamieszkania i wartości mieszkań.

 

Nasze przedsiębiorstwo posiada najlepszy i najbardziej zabezpieczający Wspólnoty Mieszkaniowe (budynki i właścicieli) pakiet ubezpieczeniowy. 

Wartość odtworzeniowa budynków została ustalona w wysokości od 4.000 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Ubezpieczone są również urządzenia techniczne budynku między innymi windy, hydrofonie oraz mienie będące własnością Wspólnot Mieszkaniowych takie. jak: komputery, drukarki, meble.

Zakres ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej i każdego właściciela indywidualnie jako współwłaściciela części wspólnej dzięki dużej ilości budynków wynosi aż 30.000.000,00 zł.  

Ponadto obsługa ubezpieczenia budynku jaka wykonują nasi specjaliści jest ściśle związana z pakietem ubezpieczeń, który został stworzony i wynegocjonowany przez nasze przedsiębiorstwo. Ten styl pracy pozwala nam kontrolować i nadzorować zakres, terminy i wartość odszkodowań, a co za tym idzie zmniejsza koszt utrzymania budynków. Maksymalnie poszerzono zakres ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Konkretna poszkodowana Wspólnota Mieszkaniowa otrzymuje zwrot kosztów od Zakładu Ubezpieczeniowego z tytułu :

 

Franszyza oraz udział własny zostały wykupione i wynoszą zero.

 

W dniu 28 sierpnia 2003r. otrzymaliśmy od jednostki certyfikującej TUV NORT CERT Gmbh.&Co.Kg. mającej swoją główną siedzibę w Hannoverze Certyfikat o numerze rejestracyjnym 78 100 4648-45 zaświadczający, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ADREM„ Spółka Akcyjna  wprowadziło i stosuje system zarządzania jakością  w zakresie Zarządzania i administrowania nieruchomościami wg normy DIN EN ISO 9001:2008.

 

System Zarządzania Jakością zbudowano w oparciu o zidentyfikowane procesy zgodnie z procesowym modelem systemu zarządzania jakością. Procesy zostały opracowane na podstawie Standardów Zarządzania Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W odniesieniu do wszystkich procesów stosowana jest metoda PDCA „zaplanuj – wykonaj – sprawdź – działaj”. Zapewniono pełny przepływ informacji w obrębie procesów i między procesami, gdyż jest to niezbędny element podniesienia skuteczności działania systemu oraz zwiększenia zadowolenia Klienta. Dokonano analizy zagrożeń poszczególnych procesów pod kątem wskaźników mierzących skuteczność realizacji zaplanowanych celów. 

      

Jednym słowem wprowadzony w naszej firmie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 gwarantuje członkom naszych Wspólnot Mieszkaniowych rzetelną, fachową, szybką i uprzejmą obsługę.

 

W zakresie zarządzania i administrowania oferujemy Państwu:

 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą to prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i zapoznamy się z Państwa oczekiwaniami.

 

 

Oddziały

Fabryka Okien i Drzwi

 

Adrem S.A. jest wytwórcą okien już

od 1992 roku co plasuje firmę w ścisłej

czołówce producentów okien PCV.

[szczegóły oferty]

 

 

 

 

Ubezpieczenia domu lub mieszkania.